Ocean

Likt vågorna från Skageraks och Kattegatts möte i Skagens nordligaste spets. Vågor som möts från olika riktningar och fångar upp det omgivande ljuset.